8/22/12

Terveydenhuollon uudistamisesta

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijaryhmä TSE Entre on selvittänyt yksittäisen työntekijän roolia terveydenhuollon uudistumispaineiden asettamien haasteiden keskellä. Tutkimus on osa Tekesin ja Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamaa Innovaatiojohtaminen terveyspalveluissa -projektia.
 
Tutkijoiden mukaan terveydenhuollossa jää luovuudelle ja riskinotolle usein vähän tilaa. Ratkaisuksi he ehdottavat sisäistä yrittäjyyttä.
‒ Yksilöiden erilaisuus tulisi tunnistaa mahdollisuudeksi. Sisäinen yrittäjyys haastaa sekä johtajia että työntekijöitä ajattelemaan uusilla tavoilla. Terveydenhuollon tiukasti institutionalisoitunut toimintaympäristö kuitenkin rajoittaa työn kehittämisen mahdollisuuksia, sanoo projektin johtaja, professori Jarna Heinonen.

Tutkimuksessa löydettiin tekijöitä, jotka usein estävät innostuneen, sitoutuneen ja oma-aloitteisen työotteen terveydenhuollossa.
‒ Osa johtajista hautautuu hallintoon keskittyessään etsimään ratkaisuja akuutteihin ongelmiin. Lääkärit taas ovat kyllä sitoutuneita työhönsä ja potilaisiin, mutta eivät välttämättä organisaatioon. Työntekijät näkevät roolinsa passiivisena ja itsensä muutosten kohteina, eivät niiden tekijöinä, listaa projektitutkija Thomas Lemström keskeisiä havaintoja.
 
Tutkimuksessa selvisi, että terveydenhuollon arjen toimintalogiikat ovat ristiriidassa kehittämistavoitteiden kanssa. Henkilöstön innovaatiopotentiaalin hyödyntämiseksi kaivattaisiinkin uudenlaisia toimintamalleja ja rakenteita.
‒ Esimerkiksi hoitajille ei löydy kanavia, joilla he voisivat viedä aloitteitaan eteenpäin. Kollektiiviset identiteetit ja vallalla olevat ajattelutavat luovat säännöt. Suurempi omistajuus ja laajemmat työnkuvat voisivat vahvistaa sisäistä yrittäjyyttä.
 
Tutkijat sanovat, että moniin muutosta estäviin tekijöihin voidaan puuttua nopeasti. Samoin konkreettiset työkalut ovat kaikkien ulottuvilla.
‒ Pitää olla olemassa tiloja ja aikaa, jolloin voidaan käsitellä sellaisia ideoita, joille ei ole olemassa valmista laatikkoa ‒ tarvitaan lisää epämuodollista vuorovaikutusta, Lemström rohkaisee.
 
Osana projektia on julkaistu Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa -käsikirja, joka tarjoaa keinoja edistää sisäistä yrittäjyyttä terveydenhuoltoalalla. Teos ja tutkimustulokset julkaistiin Hoitajat ja lääkärit työnsä uudistajina -seminaarissa Turun kauppakorkeakoululla 21.8.
 
Kirjaa voi tilata osoitteesta kristiina.baarman (a) utu.fi
 
[utuonline.fi] 
 
 

No comments: