8/23/12

GEM Finnish national report is published

Tuoreen kansainvälisen yrittäjyysmonitori osoittaa, että Suomessa on erityisen paljon työntekijöiden yrittäjämäistä toimintaa. Se tarkoittaa, että yritteliäät työntekijät kehittävät uusia tuotteita ja palveluita tai uutta liiketoimintaa työnantajansa lukuun. Suomi on ns. sisäisessä yrittäjyydessä neljäntenä 22 innovaatiotalouden vertailussa.

Suomessa on erityisen paljon työntekijöiden yrittäjämäistä toimintaa. Se tarkoittaa, että yritteliäät työntekijät kehittävät uusia tuotteita ja palveluita tai uutta liiketoimintaa työnantajansa lukuun. Suomi on ns. sisäisessä yrittäjyydessä neljäntenä 22 innovaatiotalouden vertailussa. Tiedot ilmenevät globaalista yrittäjyysmonitorista (Global Entrepreneurship Monitor, GEM), joka tutkii yrittäjäaktiivisuutta yli 50 maassa.

GEM-tutkimuksessa selvitettiin yleisen yrittäjyysaktiivisuuden lisäksi vuonna 2011 erityisesti isojen yritysten sisäistä yrittäjyyttä ja sen laajuutta. Sisäinen yrittäjyys synnyttää uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintaa sekä lopulta mahdollisesti myös innovaatioita ja kasvua. Uudet innovaatiot ja innovaatioihin liittyvät yritystoiminnan aihiot syntyvät useimmiten jo olemassa olevissa yrityksissä.

Suomen tilanne kertoo paitsi talouden rakenteista, myös siitä, että innovaatiotoiminta rakentuu vahvasti työntekijöiden tietotaidolle ja osaamiselle. Niinpä uusille yrityksille on vahva perusta olemassa olevien yritysten työntekijäkunnassa.

Suomalaisilla potentiaalia ryhtyä yrittäjiksi, mutta aktiivisuus keskitasoa

Suomalaisten yrittäjyyspotentiaali on kansainvälisesti vertaillen korkea: peräti 61 prosenttia koko aikuisväestöstä, erityisesti korkeakoulutetut, tunnistavat hyviä liiketoimintamahdollisuuksia ympäristössään. Tämä potentiaali ei kuitenkaan edelleenkään päädy konkreettisiksi toimiksi, sillä uusi yritystoiminta-aktiivisuus on vain keskitasoa verrattuna muihin innovaatiovetoisiin kansantalouksiin.

On oletettavaa, että korkea suurten yritysten ja työpaikkojen sisäinen yrittäjyys kanavoi uusien yritysten perustamisaktiivisuutta ja että taloudellinen taantuma voi siirtää painopistettä uusien yritysten perustamisen suuntaan. Suomessa miesten yrittäjyysaktiivisuus on edelleen kaksinkertaista naisiin verrattuna.

Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi globaalin GEM-tutkimuksen suomalaisaineistosta. Suomalaista tutkimusryhmää johti akatemiaprofessori Anne Kovalainen Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tutkimusryhmän muita jäseniä olivat professori Jarna Heinonen, tutkija Tommi Pukkinen ja kollegiumtutkija Pekka Stenholm. Globaaliin GEM-tutkimukseen osallistui 53 maata vuonna 2011. Tutkimuksen kansallisena rahoittajana toimivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Turun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Tutkimusraportti on ladattavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta. Painetun paperiversion voi tilata Turun yliopiston kauppakorkeakoulun TSE Entrestä, sihteeri Kristiina Baarmanilta (etunimi.sukunimi(at)utu.fi).

Lisätiedot:
akatemiaprofessori Anne Kovalainen, puh. 050 502 7022
kollegiumtutkija Pekka Stenholm, puh. 02 333 9479
Professori Jarna Heinonen, puh. 050 563 1713
tutkija Tommi Pukkinen, puh. 02 333 9474
neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen, TEM, puh. 029 506 3516

No comments: