1/17/13

Eurokriisi ei ole murentanut yrittäjyyteen liittyvää myönteistä yhteiskunnallista ja taloudellista virettä Suomessa


Suomalaisten yrittäjyyspotentiaali on edelleen korkea: peräti 55% koko aikuisväestöstä, ja erityisesti korkeakoulutetut tunnistavat hyviä liiketoimintamahdollisuuksia.  Suomessa havaitaan edelleenkin enemmän kuin muissa innovaatiovetoisissa maissa taloudessa olevia liiketoimintamahdollisuuksia. Kansainvälisesti verrattuna Suomi on 24 innovaatiotalouden vertailussa kolmantena. Menestyneitä yrittäjiä arvostetaan ja mediassa yrittäjyyteen kiinnitetään huomiota aikaisempaa enemmän. Suomessa mahdollisuusperustaista yrittäjyyttä on enemmän kuin innovaatiovetoisissa talouksissa keskimäärin. Samoin yrittäjyyteen liitettyjen esteiden poistaminen on edennyt talouden hidastumisesta huolimatta.

Vaikka positiivinen vire jatkui, olivat yrittäjyysmuutokset vientivetoisissa avoimissa talouksissa, kuten Suomessa, vielä melko hitaita viime vuonna. Alkuvaiheen yrittäjäaktiivisuus oli Suomessa yhä hieman alhaisempi kuin muissa innovaatiovetoisissa maissa keskimäärin. Lisäksi maassamme paljon panostetusta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ei synny edelleenkään riittävästi uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomalaiset yrittäjät haluavat kasvaa rauhallista tahtia: useammat yrittäjät Suomessa kuin muissa innovaatiovetoisissa talouksissa tähtäävät maltillisiin kasvuodotuksiin (0-5 hlöä 3 vuodessa). Korkeaa kasvua (20+ hlöä 3 vuodessa) tavoittelevat yrittäjät puuttuvat maastamme edelleen.

Nämä tiedot tulevat ilmi Global Entrepreneurship Monitor –tutkimuksessa, jossa tutkittiin yrittäjyysaktiivisuutta, institutionaalisia tekijöitä ja yrittäjyysaktiivisuuden rakennetta erityyppisissä talouksissa. Globaali yrittäjyysmonitori, GEM, tutkii ainutlaatuisesti väestötasolla yrittäjyysaktiivisuutta ja yrittäjyyttä kansallisesti ja globaalilla tasolla.

Maailmanlaajuisesti maiden välillä on suuria eroja yrittäjyysaktiivisuudessa mm. talouksien kehitysasteesta, rakenteesta ja väestörakenteesta johtuen. Kiinalaisista yrittäjistä 57% on 18–34-vuotiaita, Euroopassa EU:n ulkopuolisissa maissa kuten Venäjällä ja Turkissa noin puolet yrittäjistä on 18–34-vuotiaita. EU-maissa väestön ikärakenne johtaa siihen, että suurin osa yrittäjistä löytyy 25–44-vuotiaiden joukosta.

Suomalaista tutkimusryhmää johtaa akatemiaprofessori Anne Kovalainen Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tutkimusryhmän jäseniä ovat professori Jarna Heinonen, akatemiaprofessori Anne Kovalainen, tutkija Tommi Pukkinen ja kollegiumtutkija Pekka Stenholm. Globaaliin GEM-tutkimukseen osallistui vuonna 2012 69 maata. Tutkimuksen kansallisena rahoittajana toimii TEM ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Lisätiedot:
Akatemiaprofessori Anne Kovalainen 050 5027 022
Kollegiumtutkija Pekka Stenholm 02-3339479
Professori Jarna Heinonen 050-5631713
Tutkija Tommi Pukkinen 02- 333 9474
Neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen, TEM, p. 050 387 8064

No comments: