12/22/11

New publications

Heinonen, Jarna - Hytti, Ulla - Kautonen, Teemu - Bögenhold, Dieter (2011) Porkkanaa, ei keppiä! Tyytyväisyys pitää työelämässä, Teoksessa: Työstä, jousta ja jaksa: Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus, Toim. Petteri Pietikäinen, Gaudeamus, pp. 133-140.

Heinonen, Jarna - Hytti, Ulla - Stenholm, Pekka (2011) The role of Creativity in Opportunity Search and Business Idea Creation, Education + Training, Vol. 53, No. 8/9, pp. 659 – 672.

Akola, Elisa – Hytti, Ulla – Stenhom, Pekka (2011) ”Vastavirtaan kulkijat” : Tutkimus maaseudun kasvuyrityksistä. Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre, Sarja A tutkimusraportteja A2/2011.
Raportin tilaukset kristiina.baarman(a)utu.fi. Hinta 17 € + postituskulut.

No comments: